Shinichi Maruyama
Nov 20

Shinichi Maruyama

Shinichi Maruyama
Nov 20

Shinichi Maruyama

Shinichi Maruyama
Nov 20

Shinichi Maruyama

Rosemont Lofts
Dec 30

Rosemont Lofts

Mile-End Alley-Way
Dec 25

Mile-End Alley-Way

View from:
Café Olympico aka "Open da Night" Terrace overlooking St-Viateur
Dec 23

View from:

Café Olympico aka "Open da Night" Terrace overlooking St-Viateur

Outremont
Dec 21

Outremont

Rosemont Bridge towards Outremont
Dec 21

Rosemont Bridge towards Outremont

It’s sexy. 
Dec 20

It’s sexy. 

Ramodos french-fries
Dec 20

Ramodos french-fries